BLOGI: AJATUKSIA VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTÖSTÄ

Suomessa käydään säännöllisin väliajoin keskustelua siitä, onko vuokratyön käyttö hyvä vai huono asia.

Näiden julkisten keskusteluiden sävy on usein negatiivinen.

Työhakijat kysyvät myös usein, miksi yritykset eivät ota vakituisiin työsuhteisiin omille kirjoilleen kaikkia työntekijöitä?

Tässä julkisessa  keskustelussa olisi hyvä muistaa muutamat selkeät faktat, jotka liittyvät vuokratyövoiman käyttöön.

1. Suomessa vuokratyötä tehdään hieman yli 1 % kaikesta tilastoidusta työstä. Tämä lukema on hyvin pieni. Euroopassa tämän lukeman keskiarvo lähenee jo kahta prosenttia. Euroopan johtavia maita vuokratyövoiman käytössä ovat Saksa, Ranska ja Englanti. Listan hänniltä löytyy yllättäen maita kuten Kreikka, Venäjä ja Liettua….

Voidaankin sanoa, että pelkästää vertaamalla talouden mittareita esim. Saksan ja Kreikan välillä ja samalla huomioden sitä kautta ihmisille tarjoutuvia työllistymismahdollisuuksia, niin meidänkin on varmasti kehityksessä parempi seurata vaikka Saksan mallia.

 

2. Tulevaisuudessa on tärkeää keskustella siitä, miten voimme varmistaa, että vuokratyövoiman kautta yrityksillä on kasvava kilpailukyky. Sekä myöskin varmistaa se, että kykenemme työllistämään Suomessa vapaana olevat tekijät. Esimerkiksi Vakka-Suomen alueella olemme jo havainneet selkeää työvoimapulaa erityisesti teknologiateollisuuden osaajien kohdalla. Tuntuu välillä siltä, että työ ja työnhakijat eivät kohtaa, koska kuitenkin ainakin tilastojen mukaan tekijöitä pitäisi olla tarjolla.

 

3. Vuokratyö lisää työn tarjontaa erityisesti lyhytaikaisissa työtilanteissa ja samalla tarjoaa monille työntekijöille kuten opiskelijoille heidän elämäntilanteeseen sopivan ja joustavan mahdollisuuden työntekoon. Vuokratyö johtaa hyvin usein vakituiseen työpaikkaan!

4. Yrityksille vuokratyövoiman käyttö tuo vaivattomuutta ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Monille yrityksille kausivaihelut, erilaiset projektit, määräaikaiset tilaukset yms. tuottavat nopeasti ongelmia ammattitaitoisen työvoiman löytämisen suhteen. Nämä ovat tyypillisiä tilanteita, joissa vuokratyövoiman käyttö on hyvin yleistä. Kokemuksemme mukaan vuokratyöntekijän kannalta on tapahtunut hyvä muutos. Työsuhteiden kestot ovat pidentyneet huomattavasti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokratyösuhteiden määrä on kasvannut reippaasti.

 

Me Työkuutiossa haluamme omalta osaltamme olla vastuullisesti kehittämässä alan työtapoja ja sekä parantamassa myös kokemuksia vuokratyön suhteen!

 

Marko Ranta

Myyntijohtaja

Työkuutio

TUTUSTU VUOKRATYÖOPPAASEEN

Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyöstä on julkaistu opas, joka antaa yleiskuvan niistä säännöksistä, jotka eroavat vuokratyössä tai joiden soveltamisessa on käytännössä havaittu ongelmia.Oppaan on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

TEM_vuokratyoopas_netti

TÄLLÄ HETKELLÄ ETSIMME

Etsimme metallialan ammattilaisia Vakka-Suomen alueelle sekä Turun seudulle. Paikkoja on avoinna mm. seuraavissa tehtävissä:

– hitsaajia ( mig, tig, pistehitsaus)

– särmääjää

– laserleikkaajaa

– vaihetyöntekijöitä

 

Lisäksi kausi Levillä on käynnistynyt ja haemme sinne edelleen kaupan -ja ravintola-alan osaajia.

 

Täytä hakemus sivuillamme

TÖITÄ LEVILLÄ KAUDELLE 2013-2014

Etsimme asiakasyrityksillemme Leville kausityöntekijöitä tulevalle kaudelle 2013-2014.
Työt alkavat jaksottain syyskuun alusta aina helmikuulle 2014.

Etsimme mm. seuraavia osaajia:

– kaupan alan osaajat ( palvelutiski, kassa, veikkauskassa), kokemus K-ryhmän järjestelmistä
– urheiluvälinemyyjät, suksihuolto
– ravintola-alan osaajia; tarjoilijat, kokit, baarimestarit
– kiinteistönhuolto -ja siivoustehtävät

Hakijoilta odotamme:

– aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä
– hyvää työmoraalia ja luotettavuutta
– kielitaitoa ( englanti, ruotsi, venäjä/ katsotaan eduksi)
– sitoutumista vilkkaaseen sesonkiin

Valituille tarjoamme:

– paljon töitä
– vilkkaan ja kansanvälisen ilmapiirin höystettynä Levin luonnolla
– tes- tason palkan
– avustamme asunnon hankkimisessa

Jos kiinnostuit, jätä hakemus nettisivuillamme olevan linkin kautta ( kausityöntekijät Leville) ja kerro meille itsestäsi. Liitä hakemukseen myös CV valokuvalla.

VUOKRATYÖNTEKIJÄTUTKIMUS

Promenade Research toteutti Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimeksiannosta vuokratyöntekijätutkimuksen
henkilöstöpalveluyrityksissä työskenteleville vuokratyöntekijöille helmikuussa 2012.

Keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että vuokratyön tekemistä on valmis suosittelemaan lähes
90% vuokratyötä tekevistä.

Etsimme rautaisia kalankäsittelyn ammattilaisia

Etsimme syys -ja talvikaudeksi rautaisia kalankäsittelyn ammattilaisia Varsinais-Suomeen, Vakka-Suomeen ja Helsinkiin.

Työt alkavat eri jaksoissa syys-lokakuussa ja kestävät tammi-helmikuulle 2014.

Erityisesti etsimme henkilöitä, joilla on aiempi vahva työkokemus lohen fileoinnista. Päivittäin käsiteltävät määrät ovat muutamia tonneja / päivä, joten aiempi kokemus kalan teollisesta käsittelystä on välttämätön.

Erityistaitona etsimme henkilöitä, jotka ovat käyttäneet paineilmaveitseä lohen fileoinnissa.
Autamme myös asuntojärjestelyissä.

Ammattitekijälle tiedossa paljon töitä ja kokemusta vastaava ansiotaso.

Jos kiinnostuit, jätä hakemus osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi tai soita 040 6877766

Vielä ehtii hakea kesätöitä!

Etsimme asiakkaillemme Vakka-Suomen ja Turun alueelle edelleen kesätyöntekijöitä!

Jos omaat aiempaa kokemusta ravintola-alalta ja olet valmis tekemään pajon töitä kesällä, niin älä epäröi olla meihin yhteydessä.

Myös kevään kalateollisuuden sesonkiin tarvitsemme edelleen aiempaa kokemusta omaavia, aktiivisia ja kovaan työhön tottuneita tekijöitä!

Jos kiinnostuit, niin soita 020 734 1010 tai laita hakemus toimisto@tyokuutio.fi

Vuokratyö apuna tilapäisissä työvoimatarpeissa

Ruuhkahuiput ja äkillinen työvoimatarve olivat yleisimpiä tilanteita, joissa EK:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2012 vuokratyövoimaa. Tilapäisen työvoimatarpeen paikkaamisen ohella lähes 40 prosenttia vuokratyövoimaa käyttäneistä yrityksistä kertoi, että vuokratyö toimii myös rekrytointikanavana.

Toimialojen erilaiset piirteet näkyivät yritysten vuokratyön käyttötilanteita koskeneissa vastauksissa.

-Palvelualoilla on paljon tehtäviä, jotka on tehtävä oli tilanne mikä tahansa. Siksi vuokratyö on iso apu esimerkiksi sairaus- tai vuosilomatilanteissa, toteaa asiantuntija Jenni Ruokonen EK:sta.

Lähes neljännes EK:n jäsenyrityksistä on käyttänyt vuokratyövoimaa. Eniten vuokratyötä käytettiin teollisuuden ja rakennusalan yrityksissä. Vuokratyöntekijöiden osuus EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä syksyllä 2012 oli 2,5 prosenttia.

Tiedot selviävät EK:n vuosittaisesta henkilöstö- ja koulutustiedustelusta. Vuokratyövoiman käytön yleisyyden lisäksi tuoreimmassa tiedustelussa pureuduttiin vuokratyön käyttötilanteisiin. Yrityksiä pyydettiin myös arvioimaan, kuinka toimisivat, jos vuokratyön käyttö olisi rajoitetumpaa.

Jos yritykset ottaisivat lisähenkilöstöä vuokratyöntekijöiden asemesta, heidät palkattaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Lähes 70 prosenttia yritysten arvioista kertoo, että mahdolliset vuokratyön rajoitukset johtaisivat siihen, että yritysten oma henkilöstö tekisi vaadittavat työt ylimääräisinä töinä tai tarvittavat työt jäisivät kokonaan tekemättä.

-Vuokratyö on siis merkittävä voimavara yrityksille, silloin kun ne kohtaavat tilapäisiä työvoimatarpeita. Vuokratyöllä ei näidenkään tulosten mukaan korvata pysyviä työsuhteita vuokratyövoimaa käyttävissä yrityksissä, summaa EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu on otospohjainen kysely, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Tiedustelun otokseen kuului n. 2 700 EK:n jäsenyritystä.