BLOGI: AJATUKSIA VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTÖSTÄ

Suomessa käydään säännöllisin väliajoin keskustelua siitä, onko vuokratyön käyttö hyvä vai huono asia.

Näiden julkisten keskusteluiden sävy on usein negatiivinen.

Työhakijat kysyvät myös usein, miksi yritykset eivät ota vakituisiin työsuhteisiin omille kirjoilleen kaikkia työntekijöitä?

Tässä julkisessa  keskustelussa olisi hyvä muistaa muutamat selkeät faktat, jotka liittyvät vuokratyövoiman käyttöön.

1. Suomessa vuokratyötä tehdään hieman yli 1 % kaikesta tilastoidusta työstä. Tämä lukema on hyvin pieni. Euroopassa tämän lukeman keskiarvo lähenee jo kahta prosenttia. Euroopan johtavia maita vuokratyövoiman käytössä ovat Saksa, Ranska ja Englanti. Listan hänniltä löytyy yllättäen maita kuten Kreikka, Venäjä ja Liettua….

Voidaankin sanoa, että pelkästää vertaamalla talouden mittareita esim. Saksan ja Kreikan välillä ja samalla huomioden sitä kautta ihmisille tarjoutuvia työllistymismahdollisuuksia, niin meidänkin on varmasti kehityksessä parempi seurata vaikka Saksan mallia.

 

2. Tulevaisuudessa on tärkeää keskustella siitä, miten voimme varmistaa, että vuokratyövoiman kautta yrityksillä on kasvava kilpailukyky. Sekä myöskin varmistaa se, että kykenemme työllistämään Suomessa vapaana olevat tekijät. Esimerkiksi Vakka-Suomen alueella olemme jo havainneet selkeää työvoimapulaa erityisesti teknologiateollisuuden osaajien kohdalla. Tuntuu välillä siltä, että työ ja työnhakijat eivät kohtaa, koska kuitenkin ainakin tilastojen mukaan tekijöitä pitäisi olla tarjolla.

 

3. Vuokratyö lisää työn tarjontaa erityisesti lyhytaikaisissa työtilanteissa ja samalla tarjoaa monille työntekijöille kuten opiskelijoille heidän elämäntilanteeseen sopivan ja joustavan mahdollisuuden työntekoon. Vuokratyö johtaa hyvin usein vakituiseen työpaikkaan!

4. Yrityksille vuokratyövoiman käyttö tuo vaivattomuutta ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Monille yrityksille kausivaihelut, erilaiset projektit, määräaikaiset tilaukset yms. tuottavat nopeasti ongelmia ammattitaitoisen työvoiman löytämisen suhteen. Nämä ovat tyypillisiä tilanteita, joissa vuokratyövoiman käyttö on hyvin yleistä. Kokemuksemme mukaan vuokratyöntekijän kannalta on tapahtunut hyvä muutos. Työsuhteiden kestot ovat pidentyneet huomattavasti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokratyösuhteiden määrä on kasvannut reippaasti.

 

Me Työkuutiossa haluamme omalta osaltamme olla vastuullisesti kehittämässä alan työtapoja ja sekä parantamassa myös kokemuksia vuokratyön suhteen!

 

Marko Ranta

Myyntijohtaja

Työkuutio