HPL blogi: Nollatyösopimusten kielto heikentäisi työllisyyttä

06.03.2015

HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara osallistuu nollatyösopimuskeskusteluun ja toteaa, että henkilöstöpalvelualalla ei käsityksistä huolimatta käytetä kovin paljon nollatyösopimuksia.

Nollatyösopimukset ovat viime aikoina herättäneet paljon keskustelua. Nollatyösopimuksessa kyse on siitä, että työtä tehdään silloin, kun sille on tarvetta ja työnantaja kutsuu töihin.

Henkilöstöpalvelualalla ei käsityksistä huolimatta käytetä kovin paljon nollatyösopimuksia. Niiden sijasta käytetään lyhyitä määräaikaisia työsopimuksia, joissa työtunnit on ennalta sovittu. Nollatyösopimuksia käytetään silloin, kun aidosti ei voida ennalta tietää, paljonko työtä on tarjolla.

Julkisuudessa on ollut esillä myös nollatyösopimusten kieltäminen ja osa-aikatyölle määritettävä 18 tunnin minimiviikkotyöaika.

Jos yrityksessä on työtä tarjolla 10 tuntia viikossa, töitä on todellakin tarjolla vain 10 tuntia viikossa. Nollatyösopimusten kieltäminen tai osa-aikatyölle määritelty minimityöaika ei kasvattaisi nykyisen nollatyösopimuslaisen työaikaa. Päinvastoin. Työn tekisivät yrityksen vakituiset työntekijät ylitöinä tai työ jäisi kokonaan tekemättä.

Nollatyösopimuksia ja alle 18 tunnin osa-aikatyösopimuksia tarvitsevat sekä työntekijät että työnantajat.

Nollatyösopimuksilla työskentelevien joukossa on niitä, joille nollatyösopimukset sopivat ja ovat mieluinen vaihtoehto. On työntekijöitä, joiden elämäntilanteeseen sopivat joustavat työnteon muodot. Tällaisia ovat muun muassa opiskelijat, jotka haluavat hankkia lisäansioita opintojen ohella.

Nollatyösopimuksilla työskentelee toki myös niitä, jotka haluaisivat tehdä enemmän työtä ja jotka eivät pärjää työstä saatavalla palkalla.

Kiellot tai minimiviikkotyöajan määrittely ei toisi lisää töitä, vaan kasvattaisi entisestään sitä joukkoa, joka on täysin vailla töitä. Onko täysi työttömyys parempi kuin se, että silloin tällöin saa työmahdollisuuden? Useinhan on niin, että työntekijä aloittaa vähäisemmällä tuntimäärällä, jota sitten kasvatetaan, kun työn tarve lisääntyy ja vakiintuu.

On hyvä, että nollatyösopimuksista keskustellaan. Niiden kieltämisen sijasta pitäisi kuitenkin pyrkiä etsimään ratkaisuja siihen, että kaikenlaisen työn vastaanottaminen olisi kannattavaa.

Merru Tuliara

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja